Hvem er vi

Vi har ekspertise indenfor manualbaserede indsatser, terapi, supervision, kollegial supervision, uddannelse, undervisning, procesfacilitering, den motiverende samtale, konflikthåndtering, kvalitetssikring og udvikling.