Individuelt forløb i Anger Management

Et individuelt forløb indeholder nogle fastlagte emner, temabearbejdninger og værktøjer. Derudover planlægges forløbet udfra dine individuelle behov. Forløbet varer typisk fra 6 til 10 gange en gang om ugen.

Hver session varer cirka 1½ time til 1.200 kr. i timen.

Sessionerne kan foregå i terapilokale, eget hjem, via Skype eller andet efter nærmere aftale.