Databeskyttelse

Som led i driften af virksomheden modtager og behandler vi personoplysninger. 

Det sker dels i forbindelse med mail-korrespondance med kunder og potentielle kunder, forud for og undervejs i terapiforløb, dels i forbindelse med udstedelse af fakturaer.

Vi prioriterer beskyttelsen af kunder og potentielle kunders privatliv højt og har derfor truffet en række forholdsregler i forhold til vores behandling af personoplysninger.

Forholdsreglerne indebærer blandt andet at:

  1. Vi kun behandler personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for vi kan aftale og gennemføre terapiforløb.
  2. Personoplysninger ikke bliver set eller behandlet af andre end indehaverne.
  3. Vi ikke videregiver personoplysninger til modtagere uden for virksomheden.
  4. Filer, der indeholder personoplysninger, bliver slettet senest tre måneder efter endt brug. Fakturaer slettes dog på grund af bogføringslovens regler først fem år fra det regnskabsår, hvori de er udstedt.

Nærmere oplysninger fremgår af vores erklæring om persondatabeskyttelse, som indgår i vores kundekontrakt om terapiforløb.