Målgruppe

Målgruppen for Anger Management er mennesker, som:

Kan opleve, at de har vanskeligt ved at tackle stærke følelser, som ud over vrede fx også kan være jalousi, had og frygt.

Kan opleves som impulsive og “handler før de tænker”.

Kan opleves som optaget af øjeblikket og ude af stand til at se sammenhængen, mellem handling og konsekvens.

Kan opleves som passive, men som også gemmer på opbygget vrede og frustration.

Uanset om du er ung eller gammel og mand eller kvinde, og uanset hvad du beskæftiger dig med, kan Anger Management være noget for dig. Eneste betingelse er, at du oplever udfordringer med at kontrollere din vrede, og at du er motiveret for at arbejde med problematikken.